Kredy techniczne

ul. Kolejowa 16B Trębaczew
98-355 Działoszyn

(43) 841 30 79
info@mineral.net.pl

NOWOŚĆ

Kredy techniczne

Oferujemy dwa gatunki zróżnicowane pod względem uziarnienia:

Kreda techniczna klasa A

- odsiew na sicie 0,063 mm = 0,20%

Kreda techniczna klasa B

- odsiew na sicie 0,063 mm = 0,50


Skład

1 kg kredy technicznej zawiera (w przybliżeniu)

CaCo3 97 - 98%
CaO 55,28%
Fe2O3 0,06%
Mn 0,008%
Wilgotność 0,3 %
Liczba olejowa 26,7%
Zawartość substancji nierozpuszczalnych 1,18 %

Zastosowanie

W.w kredy techniczne stosowane są w produkcji wyrobów gumowych tworzyw sztucznych, wykładzin, farb, kitów, sklejek, w produkcji mieszanek gumowych, mas bitumiczno-asfaltowych, wyrobów ceramicznych, mieszanek gipsowych, zapraw tynkowo-murarskich, do konserwacji zabytków, w przemyśle farmaceutycznym, w rolnictwie i ogrodnictwie do nawożenia gleb.