Kredy paszowe

ul. Kolejowa 16B Trębaczew
98-355 Działoszyn

(43) 841 30 79
info@mineral.net.pl

NOWOŚĆ

Kredy paszowe

Kredy paszowe zabezpieczone są systemem GMP+.

Produkty sprzedawane są: luzem, w big bagach oraz workach papierowych 30kg.

Oferujemy 4 gatunki zróżnicowane pod względem uziarnienia:

Kreda pylista
- granulacja 0 : 1,0 mm

Kreda drobnoziarnista

- granulacja 0,1 - 0,8 mm

kreda drobn1 
Kreda pastewna drobnoziarnista
- granulacja 0,3 mm : 1,2 mm
Kreda pastewna gruboziarnista
- granulacja 1,2 mm : 4,0 mm

Skład

1 kg kredy paszowej zawiera (w przybliżeniu)

CaCo3 972 g
CaO 550 g
Ca 389 g
Wilgotność 0,2 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w 15 % HCL 1,6 %


Zastosowanie

Nasze produkty stosowane są głównie jako komponent do pasz i premisksów. Kredy pastewne są niezbędnym składnikiem mineralnym dla ptaków, drobiu, świń, bydła, zwierząt futerkowych, ponadto kredę pastewną zwykłą można stosować do wapnowania i odkwaszania gleby w rolnictwie i ogrodnictwie.